הסרת מחדלים מול רשויות המס!!

מעל 20,000 כתבי אישום פלילים מוגשים על ידי רשות המסים מידי שנה בגין אי הגשת דוחות שנתיים על ההכנסות.

רף הענישה בגין עבירה זו עלול להגיע לשנת מאסר בפועל בגין כל שנה בה לא הוגש דוח על הכנסות.

הסרת המחדל, כלומר דוח על הכנסות הינו תנאי להסרת האיום הפלילי והמאסר.

שיוביץ ושות' מתמחים בהגשת הדוחות להסרת המחדלים גם במצבים מורכבים.