חקירות כלכליות

נושא החקירות הכלכליות מתוייג באופן היסטורי שלא בצדק כעבודה שאותה מבצעים משרדי חקירות.

אמת, במקצת מהנושאים הקשורים לחקירות כלכליות כגון איתור נכסים ומקורות הכנסה בחו"ל משרדנו נעזר במשרד חקירות מהמובילים בארץ, אולם מרבית הנושאים הקשורים לחקירות כלכליות אנו מבצעים.

נציין כי היתרון המוחלט בביצוע עבודה של חקירה כלכלית באמצעות משרדנו הינה ביכולת הניתוח של ממצאי החקירה.

מאגרי המידע הפתוחים לכל, מספקים נתונים שיש לעבד, ולנתח אותם וכמובן להסיק מהם מסקנות ודרכי פעולה.

בכל הכבוד הראוי, אין למשרדי חקירות יכולת לנתח דוחות כספיים שהנתונים בהם אמורים להצביע בין השאר על יכולת ההישרדות של העסק כעסק חי לאורך תקופה ארוכה, על גורמים העלולים להצביע על בעיות אחרות הקיימות בעסק והיריעה רחבה.

לא זאת אף זו, אלא שבאם מדובר בחקירה כלכלית מורכבת הכוללת אשכול של חברות ובעלי שליטה החזקות צולבות וכו', הרי שניתוח והבנת התמונה דורשת יכולות של רואי חשבון ברמה מקצועית גבוהה שפועלים ממילא בתחום.

המסקנה החד משמעית הינה שבחקירה כלכלית שאינה כוללת רק איסוף מידע, יש להיעזר בשרותי משרדנו!!!

  • חוות דעת מומחה
 

לאחר ביצוע החקירה הכלכלית יערוך משרדנו חוות דעת מומחה המסכמת את ממצאי החקירה.

חוות דעת זו, יכולה להיות מוצגת הן בבתי משפט והן בפני משתמשים אחרים ודינה כדין עדות בבית משפט.

  • שרותי משרדנו- בתחום החקירות הכלכליות
 

* ניתוח דוחות כספיים והסקת מסקנות ודרכי פעולה.

* בדיקת מהימנות לקוח.

* בדיקת מהימנות העומדים בראש החברה.

* בדיקת יכולת כלכלית.

* בדיקת היסטוריית לקוח.

* איתור מקורות הכנסות בארץ ובעולם.

* איתור נכסים בארץ ובחו"ל.

* איתור מידע משפטי ולרבות תביעות משפטיות ומידע הקשור להוצאה בפועל.

* מודיעין עסקי