חשבוניות פיקטיביות / חשבוניות זרות

קיזוז והפצה של חשבוניות פיקטיביות / חשבוניות זרות מהווה הן עבירה פלילית על פי חוקי המס השונים וייתכן גם כי קיזוז והפצה של החשבוניות הללו מהוות גם עבירה על פי חוק איסור הלבנת ההון.

רף הענישה בנושא זה הינו כבד (בדרך כלל מאסר בפועל וקנסות כבדים) במקרים כאלה חובה לקבל ייעוץ מקצועי מידי.

שיוביץ ושות' מומחים במתן שירות במקרים הללו וילוו אתכם בחקירות, במשא ומתן והסכמי פשרה מול רשויות המס השונות.