טיפול בבעיות מס!!

שיוביץ ושות' מתמחה בטיפול וייצוג נישומים מול רשויות המס השונות בכלל וטיפול בייצוג מול מחלקות ייעודיות הפועלות מטעם רשויות המסים ולרבות היחידה לפשיעה כלכלית חמורה, היחידה לפירוקים, היחידה הארצית לשומה יחידת חקירות של מס הכנסה ומע"מ.

במסגרת השירותים שניתנים בתחום המיסים שיוביץ ושות' מטפלים בדיונים שוטפים הכוללים את קביעת ההכנסה, חבות במע"מ, ביטול קנסות ועיצומים כספיים, ביטולי עיקולים, הפקת אשורי מס במקור וגם בייעוץ, לווי וייצוג מול החקירות השונות , לרבות ייצוג בשימועים כאשר תחנת המע"מ האזורית מבקשת לסגור את תיק המע"מ וכאשר מבוקש להטיל קנס מנהלי על הנישום.