שיפור דירוג האשראי

כל העסקים חשופים היום למידע על מצבם הכלכלי ועל הסטורית מצבם הפיננסי, דהיינו שקים חוזרים, תלונות ספקים, תביעות, בעיות מול בנקים רשויות המס והאכיפה.

מידע זה פוגע ביכולת העסק לקבלת אשראי הן מהבנקים , ספקים ולפגוע בסיכויי הצמיחה של העסק.

שיוביץ ושות' מתמחים בשיפור ותיקון דירוג האשראי.